ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วท.บ. คณิตศาสตร์ประกันภัย และ วท.บ. คณิตศาสตร์อุตสาหการ ครั้งที่ 1 ปี ก.ศ. 2562

List of candidates to be interviewed for admission to International B.Sc. Programme in Actuarial Science and International B.Sc. Programme in Industrial Mathematics, academic year 2019.

Interview Date: December 22, 2018

Time: 09.00 – 16.00

Venue: M Building, Faculty of Science, Mahidol University, Rama VI Road, Ratchathewi, Bangkok 10400

 

** All Candidates are to be prepared for academic knowledge questions during the interview.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin