กิจกรรมโครงการ พี่บอกน้อง TCAS66

กิจกรรมโครงการ พี่บอกน้อง TCAS66 ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.00 – 15.30 น. ณ โรงพลศึกษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)