งานปฐมนิเทศนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

งานปฐมนิเทศนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ L-01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท