งานพิธีไหว้ครูภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

งานพิธีไหว้ครูภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาคสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท