พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

   
   SEE MORE