พิธีรำลึกครบรอบ 103 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข

พิธีรำลึกครบรอบ 103 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท