ภาพบรรยากาศเข้าเยี่ยมสำรวจภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2565

ภาพบรรยากาศเข้าเยี่ยมสำรวจภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2565 ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท