ขอขอบพระคุณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ที่สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอขอบพระคุณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ที่สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งมอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล จังหวัดเชียงราย ในโครงการจิตอาสาส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ที่ทางภาควิชาฯ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565