โครงการจิตอาสาส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียน

โครงการจิตอาสาส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ในระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล จังหวัดเชียงราย