มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Times Higher Education ใน Asia University Rankings 2022

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากงาน Sci-Ex 2022

🎉🎉 ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากงาน Sci-Ex 2022 Plenary Talk: MA-01 นายพาทิศ ศรีคิรินทร์ Advisor อ. ธีรสรรค์ ขันธวิทย์An Example of Aligning 3 Convex Figures to Minimize Area Short Talks:

Read more

โครงการจิตอาสาส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียน

โครงการจิตอาสาส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ในระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล จังหวัดเชียงราย        SEE MORE 

Read more