ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีม (Best Team) และได้รับเงินรางวัลจำนวน $1,500 จากการเข้าร่วมการแข่งขัน Financial Modeling University Championship

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย ชั้นปีที่ 2  ทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีม (Best Team) และได้รับเงินรางวัลจำนวน $1,500 จากการเข้าร่วมการแข่งขัน Financial Modeling University Championship ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย ชั้นปีที่ 2  ทั้ง

Read more