ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย ชั้นปีที่ 2  ทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีม (Best Team) และได้รับเงินรางวัลจำนวน $1,500 จากการเข้าร่วมการแข่งขัน Financial Modeling University Championship

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย ชั้นปีที่ 2  ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

  1. นายธเนศพล พันกะหรัด

  2. นางสาวนรมน สุวรรณฤทธิ์

  3. นายภวัต เพ็งหิรัญ

ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีม (Best Team) และได้รับเงินรางวัลจำนวน $1,500 จากการเข้าร่วมการแข่งขัน Financial Modeling University Championship ซึ่งจัดขึ้นโดย Financial Modeling World Cup and Eller College of Management, University of Arizona, U.S.A. (https://www.fmworldcup.com/university-championship/)

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin