ปรับขั้นตอนการลงทะเบียน

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ได้มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอน โดยนักศึกษาจะยังไม่สามารถชำระเงิน จนกว่าอาจารย์ที่ปรึกษาจะอนุมัติการลงทะเบียนในระบบก่อน

Read more

วิธีเข้าศึกษา วท.บ. คณิตศาสตร์

ผู้สนใจสามารถเลือกเข้าศึกษา วท.บ. คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ เลือกภาควิชาคณิตศาสตร์โดยตรง ผ่านระบบ TCAS เลือกคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบ TCAS แล้วเลือกเข้าภาควิชาคณิตศาสตร์ในชั้นปีที่ 2

Read more