พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท        SEE MORE 

Read more

Application for Admission to Bachelor of Science Programme in Actuarial Science (International Programme) and Bachelor of Science Programme in Industrial Mathematics and Data Science (International Programme) Direct Admission by Faculty of Science, Mahidol University (Round 2) Academic Year 2022

More Information:

The Department of Mathematics, Faculty of Science, Mahidol University at (+66) 2 201 5340.

Read more