งานปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

งานปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 -16.30 น. ณ ห้อง M302 คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท        SEE MORE 

Read more