โครงการจิตอาสาส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียน

โครงการจิตอาสาส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ในระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล จังหวัดเชียงราย        SEE MORE 

Read more

ขอขอบพระคุณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ที่สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอขอบพระคุณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ที่สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งมอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล จังหวัดเชียงราย ในโครงการจิตอาสาส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ที่ทางภาควิชาฯ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565

Read more