ภาพบรรยากาศเข้าเยี่ยมสำรวจภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2565

ภาพบรรยากาศเข้าเยี่ยมสำรวจภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2565 ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท        SEE MORE 

Read more

พิธีรำลึกครบรอบ 103 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข

พิธีรำลึกครบรอบ 103 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท        SEE MORE 

Read more

โครงการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร

โครงการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี        SEE MORE 

Read more

โครงการจิตอาสาส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียน

โครงการจิตอาสาส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ในระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล จังหวัดเชียงราย        SEE MORE 

Read more

ขอขอบพระคุณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ที่สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอขอบพระคุณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ที่สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งมอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล จังหวัดเชียงราย ในโครงการจิตอาสาส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ที่ทางภาควิชาฯ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565

Read more