ขอขอบพระคุณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ที่สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอขอบพระคุณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ที่สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งมอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล จังหวัดเชียงราย ในโครงการจิตอาสาส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ที่ทางภาควิชาฯ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565

Read more

พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท        SEE MORE 

Read more