ขอแสดงความยินดีกับนายศุภกฤต ตาลน้อย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโครงงานความยั่งยืนนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับนายศุภกฤต ตาลน้อย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโครงงานความยั่งยืนนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2564 ภาควิชาคณิศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภกฤต ตาลน้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล เป็นทีมนักศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์-วิทยาลัยศาสนศึกษา-วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทีมกับ นักศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

Read more