การมอบทุนรางวัลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ของสมาคมประกันชีวิตไทย

รายละเอียด และรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และรางวัล ASA Course I และ ASA Course II