กำหนดการทำบุญครบรอบ 30 ปี ภาควิชา ฯ

การทำบุญครบรอบ 30 ปี ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562

09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน หน้าห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข
10.10 – 10.40 น. ประธานจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์
10.45 – 11.00 น. ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา เจริญชัยมงคลคาถา
11.10 – 12.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
11.30 – 13.00 น. ผู้ร่วมพิธีรับประทานอาหารกลางวัน