ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

Acceptance of Students to the International BSc. Programme in Actuarial Science, 2019 (Round 2)

Read more

โครงการ Meet the Parents สำหรับผู้ปกครองนักเรียนผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์หลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย วันที่ 25 พ.ค. เวลา 10-12 น.

เรียนเชิญผู้ปกครอง ผู้สนใจ และนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัยร่วมโครงการ “MEET THE PARENTS” ในวันที่ 25 พ.ค. เวลา 10.00 – 12.00

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัยและหลักสูตรคณิตศาสตร์อุตสาหการ (รอบที่ 2 )

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัยและคณิตศาสตร์อุตสาหการ ณ วันที่ 24 พ.ค. 2562

Read more

ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย และคณิตศาสตร์อุตสหการ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

หลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัยและหลักสูตรคณิตศาสตร์อุตสาหการ (นานาชาติ) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562

Read more

โครงการ Meet the Parents 2019

เรียนเชิญผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย และหลักสูตรคณิตศาสตร์อุตสาหการเข้ร่วมประชุมผู้ปกครอง Meet the Parents ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วท.บ. คณิตศาสตร์ประกันภัย และ วท.บ. คณิตศาสตร์อุตสาหการ ครั้งที่ 1 ปี ก.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

Read more