ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อสอบเข้าศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัยและคณิตศาสตร์อุตสาหการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัยและคณิตศาสตร์อุตสาหการ รอบที่ 2 จัดการสอบวันที่ 11 พ.ค. 2562

Read more