Job Fair & Career Talk

ภาควิชาคณิตศาสตร์ มีกำหนดจัดงาน Job Fair & Career Talk ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล