ประกาศผลการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับ นายอนุสิทธิ์ นันทพรม

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ “30ปี คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : 30th Anniversary MathMU”