ปรับขั้นตอนการลงทะเบียน

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ได้มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอน โดยนักศึกษาจะยังไม่สามารถชำระเงิน จนกว่าอาจารย์ที่ปรึกษาจะอนุมัติการลงทะเบียนในระบบก่อน