ขอแสดงความยินดีกับนายศุภกฤต ตาลน้อย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโครงงานความยั่งยืนนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2564

ภาควิชาคณิศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภกฤต ตาลน้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล เป็นทีมนักศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์-วิทยาลัยศาสนศึกษา-วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทีมกับ นักศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น พัฒนาโปรเจกต์ “สิริมงคล” Platform ทางด้านจิตวิทยาที่ส่งเสริม ดูแลและเยียวยาจิตใจของตนเองไปพร้อมกับพัฒนาทางจิตวิญญาณในยุคโควิด – 19 ได้รับ “รางวัลโครงงานด้านความยั่งยืน ชนะเลิศอันดับ 1” จากการประกวดโครงงานความยั่งยืนนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “THE NEXT NORMAL : SUSTAINABILITY ACTIONS FOR HIGHER EDUCATION DURING COVID-19”
Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin