ดร.ชนม์ทิตา รัตนกุล

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

  • PhD Mathematics (Mahidol University, Thailand)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • Mathematical modeling and simulation in medical science, biology, agriculture and environment

หน้าเว็บไซต์อื่นๆ/ประวัติย่อ

โครงการ/งานวิจัยที่ดำเนินอยู่

  • Calcium homeostasis and bone metabolic diseases such as osteoporosis.
  • Pest management of Thailand’s economic crops such as rice, cassava and sugarcane.
  • The spread of Perfluorooctane Sulphonate (PFOS)/Perfluorooctanoic Acid (PFOA) and their impacts on living organisms and environment.

ผลงานตีพิมพ์ล่าสุด

Dynamical Modelling of Bone Formation and Resorption under Impulsive Estrogen Supplement: Effects of Parathyroid Hormone and Prolactin.

Aekthong S, Rattanakul C

International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, 2021