ดร.ดวงกมล เบ้าวัน

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

  • PhD Applied Mathematics (University of Wollongong, Australia)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • Applied Mathematics

หน้าเว็บไซต์อื่นๆ/ประวัติย่อ

โครงการ/งานวิจัยที่ดำเนินอยู่

  • Mathematical modeling in Nanotechnology

ผลงานตีพิมพ์ล่าสุด

Critical sizes for PET cylindrical and hourglass shaped pores for selective ion channels

Baowan D, Thamwattana N, Tran-Duc T

Physica B-Condensed Matter, 2022

Joining curves between nano-torus and nanotube: mathematical approaches based on energy minimization

Sripaturad P, Baowan D

Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Physik , 2021

Interacting Ru(bpy) 3 2 + dye molecules and TiO2 semiconductor in dye-sensitized solar cells

Putthikorn S, Tran-Duc T, Thamwattana N, Hill JM, Baowan D

Mathematics, 2020

Energy behaviour of Doxorubicin interacting with peptide nanotubes

Putthikorn S, Ruengrot P, Baowan D

Journal of Mathematical Chemistry , 2020