ดร.กิตติศักดิ์ ชยันตราคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

  • PhD Applied Mathematics (Curtin University of Technology, Australia)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • Ocean wave modeling
  • Oil-spill modeling
  • Machine learning

หน้าเว็บไซต์อื่นๆ/ประวัติย่อ

โครงการ/งานวิจัยที่ดำเนินอยู่

My current interest is to apply machine learning on sample data to create predictive models which can be used for predictions or decisions on unseen data.

ผลงานตีพิมพ์ล่าสุด

A numerical study of oil spill prediction in the Gulf of Thailand using ocean wave model

Sriwichien S, Chayantrakom K, Kanbua W

Advances in Difference Equations, 2019

A numerical study of oil spill spreading in the Gulf of Thailand

Srikhaetai K, Chayantrakom K, Kanbua W

Advances in Difference Equations, 2019

Application of a deep learning technique to the problem of oil spreading in the Gulf of Thailand

Khlongkhoi P, Chayantrakom K, Kanbua W

Advances in Difference Equations, 2019

Comparison of single-phase and two-phase flow dynamics in the HLTP for microalgae culture

Deb UK, Chayantrakom K, Lenbury Y

International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, 2012

Three possible encapsulation mechanics of TiO2 nanoparticles into single-walled carbon nanotubes

Sukchom W, Chayantrakom K, Satiracoo P, Baowan D

Journal of Nanomaterials, 2011