ดร.ณัฐพงษ์​ โบสุวรรณ

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

  • PhD Mathematics (Vanderbilt University, USA)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • Approximation theory
  • Potential theory
  • Complex analysis

หน้าเว็บไซต์อื่นๆ/ประวัติย่อ

โครงการ/งานวิจัยที่ดำเนินอยู่

ผลงานตีพิมพ์ล่าสุด

Convergence in hausdorff content of generalized simultaneous padé approximants

Wajasat M, Bosuwan N

Thai Journal of Mathematics, 2020