ดร.พรรณภา ช่างเพ็ชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

  • PhD Mathematics (Pennsylvania State University, USA)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • Data mining
  • Linear models
  • Time series analysis
  • Statistical process control

หน้าเว็บไซต์อื่นๆ/ประวัติย่อ

โครงการ/งานวิจัยที่ดำเนินอยู่

ผลงานตีพิมพ์ล่าสุด

Logistic regression model with TreeNet and association rules analysis: applications with medical datasets

Changpetch P

Communications in Statistics – Simulation and Computation, 2021

Data mining techniques: Which one is your favorite?

Changpetch P, Reid M

Journal of Education for Business, 2021

Integrating data mining techniques for naïve Bayes classification: Applications to medical datasets

Changpetch P, Pitpeng A, Hiriote S, Yuangyai C

Computation, 2021

An Analysis of Health Insurance Data Using the Directed Acyclic Graph: An Application in Nigeria

Changpetch P, Akinyemi MI

The Open Public Health Journal, 2020