ดร.พิชญ์กิตติ บรรณางกูร

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

  • PhD Mathematics (Pennsylvania State University, USA)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • Functional Analysis
  • Math Education

หน้าเว็บไซต์อื่นๆ/ประวัติย่อ

โครงการ/งานวิจัยที่ดำเนินอยู่

ผลงานตีพิมพ์ล่าสุด