ดร.ระวี สุวรรณเดโชไชย

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

  • PhD Industrial and Systems Engineering (Virginia Polytechnic Institute and State University, USA)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • Operations research

หน้าเว็บไซต์อื่นๆ/ประวัติย่อ

โครงการ/งานวิจัยที่ดำเนินอยู่

ผลงานตีพิมพ์ล่าสุด

Heuristic algorithms for surveyor standby location planning with multiple plans

Suwandechochai R, Padungwech W

International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, 2020

Improvement of a distribution system using a heuristic method: A case study

Thumronglaohapun S, Suwandechochai R

Thailand Statistician, 2019

Comparison of the estimators of the intra-cluster correlation for the nested error regression model

Intarapak S, Suwandechochai R, Supapakorn T

Communications in Statistics-Simulation and Computation, 2017

Sustainable harvesting policies for a fishery model including spawning periods and taxation

Petaratip T, Bunwong K*, Moore EJ, Suwandechochai R

International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 2012