ดร.รู้ธ จ. สกุลคู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

  • PhD Mathematics (University of Illinois at Urbana-Champaign, USA)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • Partial differential equations
  • Analysis
  • Experimental design
  • Mathematics education

หน้าเว็บไซต์อื่นๆ/ประวัติย่อ

โครงการ/งานวิจัยที่ดำเนินอยู่