ดร.ทิพาลัคน์​ กฤตยาเกียรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

  • PhD Applied Mathematics (Cornell University, USA)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • Mumerical optimization
  • Simulation-based optimization
  • Vehicle routing problem
  • Combinatorics

หน้าเว็บไซต์อื่นๆ/ประวัติย่อ

โครงการ/งานวิจัยที่ดำเนินอยู่

ผลงานตีพิมพ์ล่าสุด

The card guessing game: A generating function approach

Krityakierne T, Thanatipanonda TA

Journal of Symbolic Computation, 2023

Nurse-patient relationship for multi-period home health care routing and scheduling problem

Krityakierne T, Limphattharachai O, Laesanklang W

PLoS One, 2022