ดร.วรรณนิกา แสวงทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

  • PhD Mathematics (Mahidol University, Thailand)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • Mathematical modeling
  • Optimization technique

หน้าเว็บไซต์อื่นๆ/ประวัติย่อ

โครงการ/งานวิจัยที่ดำเนินอยู่

  • Mathematical model for spread of the disease