ดร.วารุณี สาริกา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

  • PhD Mathematics (Mahidol University, Thailand)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • Mathematical modeling
  • Operations Research

หน้าเว็บไซต์อื่นๆ/ประวัติย่อ

โครงการ/งานวิจัยที่ดำเนินอยู่

ผลงานตีพิมพ์ล่าสุด

A delay differential equation model of mealybugs and green lacewings

Jankaew K, Rattanakul C, Sarika W

Advances in Difference Equations, 2019

Stability and bifurcation analysis of a model for the signal transduction process with a signal amplification delay

Anlamlert W, Lenbury Y, Sarika W

International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 2012

Modeling and analysis of the signal transduction process with delays involving G protein coupled receptors as a drug target

Sarika W, Lenbury Y, Anlamlert W

International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 2011