ดร.วสกร แลสันกลาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

  • PhD Computer Science (University of Nottingham, UK)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • Mathematical Programming
  • Heuristic method for optimization problem
  • Vehicle routing problem (VRP)
  • Data discovery

หน้าเว็บไซต์อื่นๆ/ประวัติย่อ

โครงการ/งานวิจัยที่ดำเนินอยู่

  • VRP for real-world problem
  • School timetable optimization
  • AI in VRP

ผลงานตีพิมพ์ล่าสุด

Nurse-patient relationship for multi-period home health care routing and scheduling problem

Krityakierne T, Limphattharachai O, Laesanklang W

PLoS One, 2022

Investigating challenges of student centered learning in Thai higher education during the COVID-19 pandemic

Wattanakasiwich P, Saengsuwan W, Ruamcharoen J, Laesanklang W, Suree N, Suttharangsee W, Trianpo W, Berglund A, Chamrat S, Panrat T, Amornsamankul S, Chantawannakul P

IEEE Frontiers in Education Conference, 2021