ดร.วรรธนันทน์ จตุวิริยะพรชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

 • PhD Mathematics (University of Warwick, UK)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Applied probability
 • Stochastic processes
 • Interacting particle systems
 • Condensation
 • Stochastic Monte-Carlo methods
 • Mathematical Modelling of Complex systems
 • Interdisciplinary applications

หน้าเว็บไซต์อื่นๆ/ประวัติย่อ

โครงการ/งานวิจัยที่ดำเนินอยู่

 • Stochastic particle model of traffic flow for Smart Road development
 • Thailand Election via Voter modelling
 • A rigorous approach to non-Markovian interacting particle systems
 • Poisson-Dirichlet in condensing particle systems

ผลงานตีพิมพ์ล่าสุด

Pattana: An online course learning outcome assessment application

Sajjacholapunt P, Permpholphattana S, Sariyarsheeva K, Phanphila P, Jatuviriyapornchai W

5th International Conference on Information Technology (InCIT), 2020

Structure of the condensed phase in the inclusion process

Jatuviriyapornchai W, Chleboun P, Grosskinsky S

Journal of Statistical Physics, 2020

Derivation of mean-field equations for stochastic particle systems

Grosskinsky S, Jatuviriyapornchai W*.

Stochastic Processes and their Applications, 2019