ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ประวัติการศึกษา

  • PhD Mathematics (Vanderbilt University, USA)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • Mathematical modelling
  • Biosystems modelling
  • Dynamical modelling of nonlinear systems

หน้าเว็บไซต์อื่นๆ/ประวัติย่อ

โครงการ/งานวิจัยที่ดำเนินอยู่

ผลงานตีพิมพ์ล่าสุด

Survival analysis of cervical cancer patients: A case study of Bhutan

Tshewang U, Satiracoo P, Lenbury Y

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2021

Weak form market efficiency: A case study of Asia-Pacific markets

Phanrattinon N, Lenbury Y, Misiran M, Phewchean N

International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, 2020

Alternative methods to derive the Black-Scholes-Merton equation

Phewchean N, Costa R, Misiran M, Lenbury Y

International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, 2020