ดร.สมคิด อมรสมานกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

  • PhD Applied Mathematics (Curtin University of Technology, Australia)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • Mathematical modeling
  • Computer simulation

หน้าเว็บไซต์อื่นๆ/ประวัติย่อ

โครงการ/งานวิจัยที่ดำเนินอยู่

ผลงานตีพิมพ์ล่าสุด

Cascade generalization and complementary neural networks for multiclass classification

Nilnumpetch C, Amornsamankul S, Kraipeerapun P

2022 International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies (ICECET), 2022

Investigating challenges of student centered learning in Thai higher education during the COVID-19 pandemic

Wattanakasiwich P, Saengsuwan W, Ruamcharoen J, Laesanklang W, Suree N, Suttharangsee W, Trianpo W, Berglund A, Chamrat S, Panrat T, Amornsamankul S, Chantawannakul P

2021 IEEE Frontiers in Education Conference, 2021

Modeling the effects of light sources on the growth of algae

Satthong S, Saego K, Kitrungloadjanaporn P, Nuttavut N, Amornsamankul S, Triampo W

Advances in Difference Equations, 2019

A novel droop-logistic model for microorganism population studies

Thongthaisong P, Triampo W, Amornsamankul S

International Journal of Simulation Systems, Science & Technology, 2018

Using ANOVA to evaluate the effects of swine slaughterhouse wastewater conditions on algae growth

Sornnery A, Pimpunchat B, Tuntiwarasakul D, Kitrungloadjanaporn P, Amornsamankul S, Triampo W

International Journal of Simulation Systems, Science & Technology, 2018