ดร.วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

  • PhD Mathematical Science (Clemson University, USA)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • Coding theory

หน้าเว็บไซต์อื่นๆ/ประวัติย่อ

โครงการ/งานวิจัยที่ดำเนินอยู่

Information is everywhere around us, and the way we process, store, and transmit information has become increasingly complex. Recent technologies such as 5G and blockchain require protocols that are robust, secure, and efficient. This is achieved by the use of cryptography and coding theory, which is my area of research. In particular, I have previously worked on low-density parity-check (LDPC) codes, lattice codes, and relationships between universal codes and number systems. I am currently interested in pseudocodewords, shaping of lattice codes, Fibonacci coding, and automated market maker on the blockchain.

ผลงานตีพิมพ์ล่าสุด

Multidimensional Fibonacci coding

Pooksombat P, Udomkavanich P, Kositwattanarerk W

Mathematics, 2022

Linear maps given by quadratic polynomials

Wadsanthat A, Panraksa C, Kositwattanarerk W

East-West Journal of Mathematics, 2019

Pseudocodeword-free criterion for codes with cycle-free Tanner graph

Kositwattanarerk W

Designs, Codes and Cryptography An International Journal, 2018

Construction a of lattices over number fields and block fading (wiretap) coding

Kositwattanarerk W, Ong SS, Oggier F

IEEE Transactions on Information Theory, 2015

Connections between Construction D and related constructions of lattices

Kositwattanarerk W, Oggier F

Designs Codes and Cryptography, 2014