ขอแสดงความยินดีกับนายศุภกฤต ตาลน้อย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโครงงานความยั่งยืนนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2564The list of accepted students to the International B.Sc. Programme in Actuarial Science of the Academic Year 2022 (Direct Admission Round 1)The list of accepted students to the International B.Sc. Programme in Industrial Mathematics and Data Science of the Academic Year 2022 (Direct Admission Round 1)Announcement of Interview Applicants: B.Sc. Actuarial Science and B.Sc. Industrial Mathematics and Data Science, Academic Year 2022The List of Accepted Students to The International B.Sc. Program in Industrial Mathematics and Data Science in Academic Year 2022 (Early Direct Admission)

Recent News

ขอแสดงความยินดีกับนายศุภกฤต ตาลน้อย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโครงงานความยั่งยืนนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับนายศุภกฤต ตาลน้อย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโครงงานความยั่งยืนนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับนายศุภกฤต ตาลน้อย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโครงงานความยั่งยืนนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2564 ภาควิชาคณิศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภกฤต ตาลน้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล เป็นทีมนักศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์-วิทยาลัยศาสนศึกษา-วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทีมกับ นักศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

Read More
The list of accepted students to the International B.Sc. Programme in Actuarial Science of the Academic Year 2022 (Direct Admission Round 1)

The list of accepted students to the International B.Sc. Programme in Actuarial Science of the Academic Year 2022 (Direct Admission Round 1)

The list of accepted students to the International B.Sc. Programme in Industrial Mathematics and Data Science of the Academic Year 2022 (Direct Admission Round 1)

The list of accepted students to the International B.Sc. Programme in Industrial Mathematics and Data Science of the Academic Year 2022 (Direct Admission Round 1)

Announcement of Interview Applicants: B.Sc. Actuarial Science and B.Sc. Industrial Mathematics and Data Science, Academic Year 2022

Announcement of Interview Applicants: B.Sc. Actuarial Science and B.Sc. Industrial Mathematics and Data Science, Academic Year 2022

The effect of non-covalent functionalization on the interaction energy of carbon nanotubes

B.Sc. Mathematics

InsurTech Boot Camp: CIT Road Show

โครงการ InsurTech Boot Camp: CIT Road Show ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้อง B302 ชั้น 3 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Read More

งานปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

New Registration Procedure

New Registration Procedure

B.Sc. Mathematics Admission Pathways

B.Sc. Mathematics Admission Pathways

B.Sc. Mathematics

InsurTech Boot Camp: CIT Road Show

โครงการ InsurTech Boot Camp: CIT Road Show ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้อง B302 ชั้น 3 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Read More

งานปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

New Registration Procedure

New Registration Procedure

B.Sc. Mathematics Admission Pathways

B.Sc. Mathematics Admission Pathways

B.Sc. Actuarial Science

The list of accepted students to the International B.Sc. Programme in Actuarial Science of the Academic Year 2022 (Direct Admission Round 1)

The list of accepted students to the International B.Sc. Programme in Actuarial Science of the Academic Year 2022 (Direct Admission Round 1)

List of Accepted Students The List of Accepted Students to The International B.Sc. Program in Actuarial Science of the Academic Year 2022 (Direct Admission

Read More
Announcement of Interview Applicants: B.Sc. Actuarial Science and B.Sc. Industrial Mathematics and Data Science, Academic Year 2022

Announcement of Interview Applicants: B.Sc. Actuarial Science and B.Sc. Industrial Mathematics and Data Science, Academic Year 2022

The List of Accepted Students to The International B.Sc. Programme in Actuarial Science in Academic Year 2022 (Early Direct Admission)

The List of Accepted Students to The International B.Sc. Programme in Actuarial Science in Academic Year 2022 (Early Direct Admission)

Application for Admission to Bachelor of Science Programme in Actuarial Science (International Programme) and Bachelor of Science Programme in Industrial Mathematics and Data Science (International Programme) Direct Admission by Faculty of Science, Mahidol University (Round 1) Academic Year 2022

Application for Admission to Bachelor of Science Programme in Actuarial Science (International Programme) and Bachelor of Science Programme in Industrial Mathematics and Data Science (International Programme) Direct Admission by Faculty of Science, Mahidol University (Round 1) Academic Year 2022

B.Sc. Industrial Mathematics and Data Science

The list of accepted students to the International B.Sc. Programme in Industrial Mathematics and Data Science of the Academic Year 2022 (Direct Admission Round 1)

The list of accepted students to the International B.Sc. Programme in Industrial Mathematics and Data Science of the Academic Year 2022 (Direct Admission Round 1)

List of Accepted Students The List of Accepted Students to The International B.Sc. Program in Industrial Mathematics and Data Science of the Academic Year

Read More
Announcement of Interview Applicants: B.Sc. Actuarial Science and B.Sc. Industrial Mathematics and Data Science, Academic Year 2022

Announcement of Interview Applicants: B.Sc. Actuarial Science and B.Sc. Industrial Mathematics and Data Science, Academic Year 2022

The List of Accepted Students to The International B.Sc. Program in Industrial Mathematics and Data Science in Academic Year 2022 (Early Direct Admission)

The List of Accepted Students to The International B.Sc. Program in Industrial Mathematics and Data Science in Academic Year 2022 (Early Direct Admission)

Application for Admission to Bachelor of Science Programme in Actuarial Science (International Programme) and Bachelor of Science Programme in Industrial Mathematics and Data Science (International Programme) Direct Admission by Faculty of Science, Mahidol University (Round 1) Academic Year 2022

Application for Admission to Bachelor of Science Programme in Actuarial Science (International Programme) and Bachelor of Science Programme in Industrial Mathematics and Data Science (International Programme) Direct Admission by Faculty of Science, Mahidol University (Round 1) Academic Year 2022

Graduate Studies

Special Seminar by Mr. Nipun Pitimanaaree

Special Seminar by Mr. Nipun Pitimanaaree

Special Seminar by Mr. Nipun Pitimanaaree, CTO & Co-Founder, Alpha Finance Lab Title: Current Trends in Blockchain Research Date: Wednesday, December 15th, 2021 from

Read More

Graduate Orientation 2019

Invitation for special seminars on February 26, 2020

Invitation for special seminars on February 26, 2020

Invitation for special seminars on January 13, 2020

Research in Department

Research – Modelling Motorcycle-Related Head Injury Trends for Thailand Following the 100% Motorcycle Helmet Use Campaign Using

Title: Modelling Motorcycle-Related Head Injury Trends for Thailand Following the 100% Motorcycle Helmet Use Campaign Using Motivation: The effectiveness of this campaign can be

Read More

Research – A numerical study of oil spill prediction in the Gulf of Thailand using ocean wave model

Academic Partner: Centre of Excellence in Mathematics

Student Awards

STT47 Gold Medal Award

STT47 Gold Medal Award

STT47 Gold Medal Award ภาควิชาคณิศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ณิชกานต์ โล่ห์สถาพรพิพิธ นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงษ์ โบสุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science 2021

Read More
UAMC 2021 Silver Medal Award

UAMC 2021 Silver Medal Award