ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีม (Best Team) และได้รับเงินรางวัลจำนวน $1,500 จากการเข้าร่วมการแข่งขัน Financial Modeling University ChampionshipSpecial Seminar by Associate Professor Dr. Alexander LyapinApplication for Admission to Bachelor of Science Programme in Actuarial Science (International Programme) and Bachelor of Science Programme in Industrial Mathematics and Data Science (International Programme) Direct Admission by Faculty of Science, Mahidol University (Round 3) Academic Year 2022การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษาที่ 2565ขอขอบพระคุณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ที่สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา

Recent News

Model Predictive Control of COVID-19 Pandemic with Social Isolation and Vaccination Policies in Thailand

Mathematical modeling is one of the applications that can be used for solving real world problems. It can be applied to study and predict

Read More

The conditions for blow-up and global existence of solution for a degenerate and singular parabolic equation with a non-local source

Application of the Generalized Laplace Homotopy Perturbation Method to the Time-Fractional Black–Scholes Equations Based on the Katugampola Fractional Derivative in Caputo Type

An analytical solution for the Caputo type generalized fractional evolution equation

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีม (Best Team) และได้รับเงินรางวัลจำนวน $1,500 จากการเข้าร่วมการแข่งขัน Financial Modeling University Championship

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีม (Best Team) และได้รับเงินรางวัลจำนวน $1,500 จากการเข้าร่วมการแข่งขัน Financial Modeling University Championship

B.Sc. Mathematics

InsurTech Boot Camp: CIT Road Show

โครงการ InsurTech Boot Camp: CIT Road Show ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้อง B302 ชั้น 3 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Read More

งานปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

New Registration Procedure

New Registration Procedure

B.Sc. Mathematics Admission Pathways

B.Sc. Mathematics Admission Pathways

B.Sc. Mathematics

InsurTech Boot Camp: CIT Road Show

โครงการ InsurTech Boot Camp: CIT Road Show ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้อง B302 ชั้น 3 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Read More

งานปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

New Registration Procedure

New Registration Procedure

B.Sc. Mathematics Admission Pathways

B.Sc. Mathematics Admission Pathways

B.Sc. Actuarial Science

Application for Admission to Bachelor of Science Programme in Actuarial Science (International Programme) and Bachelor of Science Programme in Industrial Mathematics and Data Science (International Programme) Direct Admission by Faculty of Science, Mahidol University (Round 3) Academic Year 2022

Application for Admission to Bachelor of Science Programme in Actuarial Science (International Programme) and Bachelor of Science Programme in Industrial Mathematics and Data Science (International Programme) Direct Admission by Faculty of Science, Mahidol University (Round 3) Academic Year 2022

More Information:

The Department of Mathematics, Faculty of Science, Mahidol University at (+66) 2 201 5340.

Read More
พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

The list of accepted students to the International B.Sc. Programme in Actuarial Science of the Academic Year 2022 (Direct Admission Round 2)

The list of accepted students to the International B.Sc. Programme in Actuarial Science of the Academic Year 2022 (Direct Admission Round 2)

Announcement of Interview Applicants: B.Sc. Actuarial Science and B.Sc. Industrial Mathematics and Data Science, Academic Year 2022 (Round 2)

Announcement of Interview Applicants: B.Sc. Actuarial Science and B.Sc. Industrial Mathematics and Data Science, Academic Year 2022 (Round 2)

B.Sc. Industrial Mathematics and Data Science

Application for Admission to Bachelor of Science Programme in Actuarial Science (International Programme) and Bachelor of Science Programme in Industrial Mathematics and Data Science (International Programme) Direct Admission by Faculty of Science, Mahidol University (Round 3) Academic Year 2022

Application for Admission to Bachelor of Science Programme in Actuarial Science (International Programme) and Bachelor of Science Programme in Industrial Mathematics and Data Science (International Programme) Direct Admission by Faculty of Science, Mahidol University (Round 3) Academic Year 2022

More Information:

The Department of Mathematics, Faculty of Science, Mahidol University at (+66) 2 201 5340.

Read More
พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

The list of accepted students to the International B.Sc. Programme in Industrial Mathematics and Data Science of the Academic Year 2022 (Direct Admission Round 2)

The list of accepted students to the International B.Sc. Programme in Industrial Mathematics and Data Science of the Academic Year 2022 (Direct Admission Round 2)

Announcement of Interview Applicants: B.Sc. Actuarial Science and B.Sc. Industrial Mathematics and Data Science, Academic Year 2022 (Round 2)

Announcement of Interview Applicants: B.Sc. Actuarial Science and B.Sc. Industrial Mathematics and Data Science, Academic Year 2022 (Round 2)

Graduate Studies

Special Seminar by Associate Professor Dr. Alexander Lyapin

Special Seminar by Associate Professor Dr. Alexander Lyapin

Special Seminar by Associate Professor Dr. Alexander Lyapin, Department of Computational and Information Technology, Siberian Federal University. Title: Multidimensional difference equations with constant coefficients,

Read More
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษาที่ 2565

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษาที่ 2565

Special Seminar by Dr. Suttisak Wattanawongwan

Special Seminar by Dr. Suttisak Wattanawongwan

Special Seminar by Mr. Nipun Pitimanaaree

Special Seminar by Mr. Nipun Pitimanaaree

Research in Department

Research – Modelling Motorcycle-Related Head Injury Trends for Thailand Following the 100% Motorcycle Helmet Use Campaign Using

Title: Modelling Motorcycle-Related Head Injury Trends for Thailand Following the 100% Motorcycle Helmet Use Campaign Using Motivation: The effectiveness of this campaign can be

Read More

Research – A numerical study of oil spill prediction in the Gulf of Thailand using ocean wave model

Academic Partner: Centre of Excellence in Mathematics

Student Awards

STT47 Gold Medal Award

STT47 Gold Medal Award

STT47 Gold Medal Award ภาควิชาคณิศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ณิชกานต์ โล่ห์สถาพรพิพิธ นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงษ์ โบสุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science 2021

Read More
UAMC 2021 Silver Medal Award

UAMC 2021 Silver Medal Award