ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ร่วมกันเปลี่ยนโลกด้วยคณิตศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

AS
List of students accepted to BSc Actuarial Science (Direct Admission 2023 (Round1))
AS
List of student accepted to BSc Industrial Mathematics & Data Science (Direct Admission 2023 (Round 1))
Dr
Special Seminar by Dr. Puttipong Pongtanapaisan
Title: Spatial graph theory and its applications Speaker: Dr. Puttipong Pongtanapaisan Time:...
AS
Announcement of the list of eligible candidates to be interviewed: B.Sc. Actuarial Science And B.Sc. Industrial Mathematics And Data Science, Academic Year 2023 (TCAS 1/2 and Direct Admission Round 1)
The interview for TCAS 1/2 and  direct admission (Round 1) to the B.Sc. Programme in Actuarial...
AS
List of students accepted to BSc Actuarial Science (Early Direct Admission 2023)
List of students accepted to BSc Industrial Mathematics & Data Science (Early Direct Admission 2023)
Application for Admission to Bachelor of Science Programme in Actuarial Science (International Programme) and Bachelor of Science Programme in IndustrialApplication for Admission to Bachelor of Science Programme in Actuarial Science Mathematics and Data Science (International Programme) Direct Admission by Faculty of Science, Mahidol University (Early Direct Admission) Academic Year 2023
MicrosoftTeams-image-9
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ประกันภัย (รอบที่ 3/2565)
ผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย...
MicrosoftTeams-image (8)
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์อุตสาหการ (รอบที่ 3/2565)
ผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ...
THE2022
ม.มหิดลได้ที่ 1 ของประเทศไทยจากการจัดอันดับ THE
มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทยในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก...

ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรม

 • 9 มกราคม 2566 เปิดภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 2)
 • 7 – 10 มีนาคม 2566 สอบกลางภาค
 • 17 – 28 เมษายน 2566 ประเมินการเรียนการสอน
 • 28 เมษายน 2566 สิ้นสุดการสอน (ภาคการศึกษาที่ 2)
 • 1 – 12 พฤษภาคม 2566 สอบปลายภาค
 • 15 พฤษภาคม 2566 ปิดภาคการศึกษา
 • 2 มิถุนายน 2566 ประกาศผลสอบประจำภาค
 • 19 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 ลงทะเบียนปกติ
 • 3 – 23 มกราคม 2566 ลงทะเบียนล่าช้า (เสียค่าปรับ)
 • 9 – 23 มกราคม 2566 เพิ่ม/ ลดรายวิชา
 • 24 มกราคม – 24 เมษายน 2566 ถอนรายวิชา
 • 6 มีนาคม 2566 วันมาฆบูชา
 • 6 เมษายน 2566 วันจักรี
 • 13 – 15 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • 17 เมษายน 2566 วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์
 • 4 พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคล
 • รอหมายกำหนดการ วันพืชมงคล
 • 3 มิถุนายน 2566 วันวิสาขบูชา
 • 5 มิถุนายน 2566 วันชดเชยวันวิสาขบูชา
 • 28 กรกฏาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • 1 สิงหาคม 2566 วันอาสาฬหบูชา
 • 2 สิงหาคม 2566 วันเข้าพรรษา