ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ร่วมกันเปลี่ยนโลกด้วยคณิตศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

Screenshot 2566-05-25 at 09.15
Special Seminar by Prof. Dr. Pavel Shevchenko
Special Seminar by Prof. Dr. Pavel Shevchenko Title: Cyber risk frequency, severity and insurance...
Young Ombudsman Awards 2022
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Young Ombudsman Awards 2022
 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ...
Mahidol game 2023
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 “มหิดลเกมส์”
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล...
UAMC 2023-1
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย...
S__24018959
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด อมรสมานกุล ร่วมเป็นสักขีพยานในงานพิธีมอบทุนการศึกษาจากบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด อมรสมานกุล (หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์) ร่วมเป็นสักขีพยานในงานพิธีมอบทุนการศึกษาสร้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัย...
Congratulations EX
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ “KAIST Summer School in Mathematics 2023”
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์...
congratulate2
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัญญพงศ์ เพชรร่มโพธิ์
              ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์...
Prof. Dr
Special Seminar by Prof. Dr. Arthur Benjamin
Title: Solving the Race in Backgammon Speaker: Prof. Dr. Arthur Benjamin, Department of Mathematics,...
Congratulations_Asst.Dr
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รู้ธ จ. สกุลคู
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.รู้ธ จ. สกุลคู ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ...
Prof. Dr. Margaret M
Special Seminar by Prof. Dr. Margaret M. Wiecek
Title: Decision making under conflict and uncertainty:  parametric and robust paradigms...

ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรม

 • 9 มกราคม 2566 เปิดภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 2)
 • 7 – 10 มีนาคม 2566 สอบกลางภาค
 • 17 – 28 เมษายน 2566 ประเมินการเรียนการสอน
 • 28 เมษายน 2566 สิ้นสุดการสอน (ภาคการศึกษาที่ 2)
 • 1 – 12 พฤษภาคม 2566 สอบปลายภาค
 • 15 พฤษภาคม 2566 ปิดภาคการศึกษา
 • 2 มิถุนายน 2566 ประกาศผลสอบประจำภาค
 • 19 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 ลงทะเบียนปกติ
 • 3 – 23 มกราคม 2566 ลงทะเบียนล่าช้า (เสียค่าปรับ)
 • 9 – 23 มกราคม 2566 เพิ่ม/ ลดรายวิชา
 • 24 มกราคม – 24 เมษายน 2566 ถอนรายวิชา
 • 6 มีนาคม 2566 วันมาฆบูชา
 • 6 เมษายน 2566 วันจักรี
 • 13 – 15 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • 17 เมษายน 2566 วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์
 • 4 พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคล
 • รอหมายกำหนดการ วันพืชมงคล
 • 3 มิถุนายน 2566 วันวิสาขบูชา
 • 5 มิถุนายน 2566 วันชดเชยวันวิสาขบูชา
 • 28 กรกฏาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • 1 สิงหาคม 2566 วันอาสาฬหบูชา
 • 2 สิงหาคม 2566 วันเข้าพรรษา