ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนภา ช่างเพ็ชร และอาจารย์มัณฑนา ชุดทอง อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในงานพิธีมอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2565 จากสมาคมประกันชีวิตไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนภา ช่างเพ็ชร และอาจารย์มัณฑนา ชุ …

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนภา ช่างเพ็ชร และอาจารย์มัณฑนา ชุดทอง อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในงานพิธีมอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2565 จากสมาคมประกันชีวิตไทย Read More »