ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Young Ombudsman Awards 2022

 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล …

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Young Ombudsman Awards 2022 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 “มหิดลเกมส์”

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับราง …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 “มหิดลเกมส์” Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสด …

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด อมรสมานกุล ร่วมเป็นสักขีพยานในงานพิธีมอบทุนการศึกษาจากบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด อมรสมานกุล (หัวหน้าภาควิชา …

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด อมรสมานกุล ร่วมเป็นสักขีพยานในงานพิธีมอบทุนการศึกษาจากบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ “KAIST Summer School in Mathematics 2023”

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสด …

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ “KAIST Summer School in Mathematics 2023” Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัญญพงศ์ เพชรร่มโพธิ์

              ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยา …

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัญญพงศ์ เพชรร่มโพธิ์ Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รู้ธ จ. สกุลคู

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.รู้ธ จ. …

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รู้ธ จ. สกุลคู Read More »