ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนภา ช่างเพ็ชร และอาจารย์มัณฑนา ชุดทอง อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในงานพิธีมอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2565 จากสมาคมประกันชีวิตไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนภา ช่างเพ็ชร และอาจารย์มัณฑนา ชุดทอง อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในงานพิธีมอบทุนรางวัลการศึกษา ปีการศึกษา 2565 จากสมาคมประกันชีวิตไทย ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 – 13.30 น. ณ ห้อง Le Concorde Ballroon ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา