Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กรกนก บุญวงษ์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กรกนก บุญวงษ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”